Mátrix Drops Computer

Lélek szkenner – Matrix Drops Computer analógiája/működése

 

Az ujjlenyomat és az írisz szkenner felfedezését követõen, a kvantumfizikai kutatások megállapították, hogy az ujjlenyomatunk és az íriszünk mintázata azért egyedi, mert az emberek egyedi hullámtermészetének interferenciáit képezik le fizikai szintre. Ezeket vizsgáló berendezéseknek, analizátoroknak ezt az egyediséget kellett felismerniük és a mai komputer technika nyelvezetén értelmezni, tárolni és összehasonlítani.

  
 

Ezen az analógiás elven továbbhaladva alkottuk meg a Matrix Drops Computer (továbbiakban: MDC) készüléket, amely az ember egyediségének felismerése mellett, már nem csupán a testi jegyek állóhullámait - ujjlenyomat, írisz - képes megállapítani. A mai technológia lehetõségeket kihasználva, a magnetikus és elektromos testmezõink, valamint foton kisugárzásunk analízisével, az egyedi lelki, személyiség jegyeket is fel tudjuk tárni. Az egyének felmérése során, több mint nyolcmillió személyes információt dolgoz fel a komputerünk. Ezt követõen tárjuk az érdeklõdõk elé az adatokat, mint pl.: az általuk jól kezelhetõ pozitív, és a számukra kezelhetetlen negatív viselkedési mintáikat, tulajdonságaikat.
A pozitív viselkedési minták harmóniát, egyensúlyt, boldogságot teremtenek bennünk, ami kivetül a környezetünkre is. A negatív viselkedési minták azonban, feszültségeket generálnak az egyénben és környezetében. A nemkívánatos viselkedési minták felismerése, majd azt követõen az egyéni belátás, sorsfordulót jelenthet életünkben.

 

Pozitív és negatív viselkedési minták felismerése


A viselkedési mintáink hologramszerûen hatnak ránk, amelyeket magunkra ölthettük családunk, ismerõseink, tanáraink, és máshol megélt történések kapcsán. A mintákat sokszor, hasonló szituációkban ”eljátsszuk”, majd rutinszerûen alkalmazzuk. Természetesen hatásukat mi magunk, és a környezetünk szintén élvezi, ám a negatív minták esetén, megszenvedi.
A nemkívánatos viselkedési minták feltárása, azok elhagyása, nem egyszerû folyamat, mivel szemmel láthatatlan régiók (érzelmek, gondolatok, kapcsolatok, lelkiségek) hatnak ránk hologramként. Ebben a különleges felismerésben jelent nagy segítséget a MDC analízise.


Az computer objektív értékelését követõen, a belátás a következõ lépés, amit szükséges megtennünk. Minden holografikus viselkedési minta egy vezérlõ információ. A különbözõ információkat sikerült a MDC nyelvezetén feltérképeznünk, továbbá a változáshoz szükséges információkat tárolnunk a Matrix Drops cseppekben.

 

Gyakran tapasztalhatjuk a környezetünkben, hogy valakinek a gondolatai egy téma körül forognak már hónapok, akár évek óta. Egy történetet ismételget szakadatlan. Mintha valamilyen titokzatos, láthatatlan erõ (viselkedési forma, hologram, program) fogva tartaná. Ismételgeti önmagát, egyhelyben forog, egy gondolati örvény rabjaként.
Az MDC analízist követõen - amely végtelen gyorsaságának köszönhetõen mindössze egy percet vesz igénybe - a láthatatlan, fogva tartó erõk felszínre kerülnek, amit tételesen megjelöl komputerünk, a régióink szerint specifikusan: érzelem-, gondolat-, kapcsolat-, lélek szintjeinken.


A MDC által megjelölt Matrix Drops cseppek tartalmazzák azokat az információkat, amelyek segítségével a megrekedt viselkedési örvényeinkbõl ki tudunk lépni, és a nemkívánatos viselkedési mintákat le tudunk tenni. Ezeket a cseppeket naponta három – négy alkalommal ajánlatos alkalmaznunk.

 

 

 

Sorsfeladatunk feltárása a Matrix Drops Computerrel

 

Sorsfeladatunk feltárul, elrontottnak vélt életfolyamatainkat megváltoztathatjuk, helyrehozhatjuk.

A Matrix Drops Computer (MDC) belsõ világunk hírportálja. Elénk tárja esszenciális lényegünket, erõsségeinket, gyengéinket, téveszméinket és a sorsfeladatunkat.

.
„Ha nem vagy rá hajlandó, hogy változtass az életeden, nem lehet rajtad segíteni.”
Hippokratész


A tudományos életben, mérés nélkül nincsenek tények. Az MDC mélytudatunk és szellemünk metaforikus üzeneteit hozza a felszínre, és adja tudomásunkra írásos formában.
Önmagunk legfinomabb régióiba történő betekintés lehetősége, több a hagyományos értelemben vett kutatás fogalmánál.


 

Az önmegismerés művészete. Már eddig is sokat megtudhattunk a korábbi komputeres mérõeszközökkel a világról, de saját lelkünkben történõ eligazodást egyik sem nyújtott. Mély lenyomatot hagyó személyes és alkati tulajdonságok tárulnak elénk, melyek nem nyilvánvalóak, és a szokásos megfigyelés elõtt eddig rejtve maradtak.

A berendezés képessé vált arra, hogy a materialista paradigmákat túllépje. Így a lényünket megmutató többdimenziós információk a továbbiakban már nem korlátozódnak az anyagi világra. Az MDC úgy váltja mindezt valóra, hogy analógiásan, az életünk megnyilvánulásait és viselkedési formáit összeveti az élõ anyagot felépítõ molekulák, atomok, illetve elemi részecskék viselkedésmintáival. A kvantumfizika mindezt a jelenlegi fejlettségi szintjén tette lehetõvé számunkra. Az érzelmek és gondolatok feltárása, valamint azok testre gyakorolt hatásának bemutatása szintén magját képezik a Matrix Drops (MD) találmánynak. A tudományos élet eddig, a pszichoszomatika felismeréseivel igyekezett megközelíteni mindezt.

Hogyan működnek a Mátrix cseppek?

 

A pszichológia tudománya szerint, amikor szomatizálunk, akkor újrajátszunk egy régi, lelki sérülésbõl eredõ testi tünet sorozatot. Amennyiben nem ismert az egyén számára a megoldó képlet, akár több száz esetben ismét ”elindulhat” a megélt élmény, trauma lelki újrajátszása, ami testi-, lelki következményeket vonhat maga után. Az önpusztító folyamatok mindaddig ismétlõdhetnek, amíg a rögzült traumakaraktereket nem vagyunk képesek korrigálni.

A sejtmemória igyekszik megkeresni a megoldási lehetõséget az õt ért negatív traumákra. Mivel jó megoldási mintát nem talál, beindul az újrajátszási kényszer, ami fizikai szinten krónikus folyamatokban nyilvánul meg. Addig ismétlõdik egy folyamat a lelkünkben és a testünkben, amíg mi meg nem találjuk az ebbõl kivezetõ helyes utat. Ebben segítenek az MD információk nekünk.

 

Az MD készítményeinkkel a világon elõször sikerült olyan traumakarakter információkat vízcseppekbe rögzíteni, amelyekkel az eddig megoldhatatlannak tûnõ trauma helyzetekbõl megtalálhatjuk a kiutat.

Képessé válunk arra, hogy elrontottnak vélt életfolyamatainkat megváltoztassuk, helyrehozzuk a kvintesszenciás MD információival. Egyénenként eltérõek a lelkünkben megélt traumák, és azok fizikai szintre történõ levetülései, melyek leképzõdései rövidebb-hosszabb idõt vehetnek igénybe. Amennyiben idõ elõtt megoldásra kerül egy érzelmi, gondolati vagy akár kapcsolati probléma, az többé már nem fog megnyilvánulni a fizikai világban. Nem korai észlelõvé, hanem idõ elõtti felismerõvé válunk mindezzel! A prevenció - korai felismerés - mint fogalom, így új értelmet nyer. A magas szintû MDC technológiánk már akkor látja a megoldást, amikor a probléma még nem definiálható fizikai szinten.

Látszólag szinte mindenütt minden áhított tárgy elérhetõ. Kivéve néhány olyan fontos dolgot, amelyek éppen rólunk, belsõ rejtett világunkról szólnak. Pedig ez a legnagyobb dolog, amiért érdemes élni! A világainkat feltáró MDC megérinti mindazokat, akik õt is megérintik.

Olyan terméket és szolgáltatást hoztunk létre, amilyen még nem létezett eddig. Az MD-nek és az MDC-nek nincs közvetlen versenytársa. A Matrix Drops Protokoll (MDP) és az MD használatára való igény magas kulturáltságot feltételez. Olyan új értékeket hoztuk felszínre, amelyeket kezdetben csak a kiválóságok értenek. Akik eddig kipróbálták az MDP-t, örömmel beillesztették új valóságképükbe.

A rendkívüli tudású Computer a megszokott ismeretek határai felett áll!

Amennyiben Ön is szeretne belelátni pillanatnyi sorsfeladatába, élethelyzete megoldási lehetõségeibe, amit a saját tudatalattija kínál, szeretettel várjuk egy Mátrix Drops Computeres mérésre.Esetek, referenciák:

 

Egy 76 éves hölgy több komoly lelki traumát megélt élete során. Megmértem õt a Matrix Drops komputerrel, ami kiírta, „gyermekkorában nem szerette, ha az apa felemelte és magához ölelte”. Az idõs hölgy elmondta, amikor gyermekkorában látta, hogy a barátnõik apai ölelést kapnak, mindig nagyon szomorú lett. Õt nem ölelhette meg senki, mert az édesapja meghalt. Kapott Matrix Drops cseppeket és egy óra múlva ragyogtak a szemei. Addig nehezen mozgott, de tõlem már könnyed járással távozott. Késõbb visszahívott és azt mondta: mintha egy mázsás súlyt tettem volna le.
H. Mária


Egy hölgynek komoly lelki problémái voltak, és álmatlansággal szenvedett. Az õt nyomasztó lelki terhektõl nem tudott kiegyenesedni, még a levegõvétel is nehéz volt a számlára. Kapott 351-es Matrix Drops cseppet. A legelsõ nap után sokkal jobban érezte magát, amire már nagyon régen nem volt példa. A pozitív tendencia azóta folytatódik. Boldogan újságolta, már nem nyomasztják a terhek. Bevallotta, soha nem gondolta volna, hogy az emlékei ekkora súllyal nehezednek rá.
H. István


Az édesanyámat megmérték a Matrix Drops komputerrel. Minden egyes gondjának lelki okát kimutatta a gép. Soha nem akart szembenézni a saját problémáival, mindig másét akarta megoldani, illetve elnyomni másokat a maga akaratával. Megkapta a 351-es és az 534-es cseppet. A gép kiírta: „odafigyelek magamra, nem nyomok el senkit, nem akarok mindent jobban tudni, és észreveszem, amit az élet kínál”. 20 éves korában átesett egy nemi erõszakon, aminek következtében görcsösé vált a magánélete.
A gép a következõt írta ki neki: „megélem a nemiségem”. Az édesanyám szokta mondogatni, hogy minek él. Megkapta a 82-es kék Matrix Drops-ot. Azt követõ napja szomorúbban telt, sírt, habár nem volt semmilyen különösebb oka rá. Úgy tûnt, mintha kiürítené magából a keserûségét. Ettõl kezdve megnyugodott, és azóta mintha semmi nem történt volna.
Új tervekkel és elhatározással megváltoztatta az étrendjét, nem iszik tejet és nem eszik glutént, melynek következtében fogyott 10 kilót, tud aludni, sokkal kevésbé fájnak az ízületei, és jobban érzi magát.
K. Júlia


Óriási változás állt be az életemben. A fiammal, aki hét éve lakik velem, nem volt felhõtlen a kapcsolatunk. Keveset beszélgettünk. Amikor fiam hazajött a munkájából, sosem szólt semmit, csak bement a szobájába. Bevettem a Matrix Drops -okat és pár napra rá óriási változás történt. A fiammal nyugodtan leültünk beszélgetni és még azt is felajánlotta, hogy menjünk el vásárolni. Az édesapámmal is antagonisztikus volt a viszonyom, ami a cseppek hatására szintén megváltozott.
Sz. László


Az a mûvészeti iskola, ahová a gyermekem jár, tavasszal aláírást gyûjtött, hogy az iskola megmaradjon. Szeptemberben megmértem az igazgatót és a tanári kart a Matrix Drops komputerrel. Mindenki elkezdte szedni a cseppeket. Õsszel azért izgultak a tanárok, hogy vajon tudnak e majd osztályt indítani. Most annyi jelentkezõ volt, hogy válogathattak közöttük. Januárban aláírtak egy szerzõdést a Képzõmûvészeti Egyetemmel, hogy patronálja az iskolát. A cseppek szedését követõen megváltozott az egész iskola légköre és mindenki sokkal mosolygósabb lett.
Sz. Márton


Egy hölgy ismerõsömet, aki mindig szétszórt volt, és stresszes életet élt, megmértem a Matrix Drops komputerrel. Adtam egy 622-es fehér és egy 68-as kék Matrix Dropsot a részére. Egy-két héten belül teljesen megváltozott a személyisége. Nyugodtabb lett és a gyermekeivel való kapcsolata is helyreállt.
H. Tibor


A kislányom megnyert egy klarinétversenyt, túljutott a területi selejtezõn. Decemberben kiderült, egy új darabot kell megtanulnia egy hónap alatt a budapesti versenyre. Ezt az országos versenyt háromévente rendezik meg és csak decemberben kezdte el tanulni az új darabot. Vásároltunk egy
Matrix Drops Computert, aminek van tanulást segítõ térimpregnációs programja. Ennek köszönhetõen, valamint a 351-es Matrix Drops-nak a segítségével, pár hét alatt meg tudta tanulni az új darabot és az országos versenyen elsõ helyezést ért el.
Sz. Márton


A 35 éves húgom alig bírt menni, szédelgett és csak úgy tudott járni, ha valaki támogatta. Sosem ment ki a házból, életunt volt, nem beszélgetett senkivel. Vett be Matrix Drops -okat. Három hétre rá beszéltem vele, azt mondta, jól érzi magát, és egy fél óráig szóval tartott. Elmondta, hogy a héten kosaras bált rendeznek a városában, ahová õ is el fog menni.
S.F. Szabolcs


Nagyon zaklatott és ideges voltam a folyamatos kudarcélményeim miatt. Amikor bevettem a Matrix Drops Computer által javasolt 531-es és a 60-as Matrix Dropsot, teljesen megnyugodtam és kitisztultak a gondolataim. Az összes szorongásomat le tudtam tenni. Ilyen állapotban régen éreztem magam.
M. Noémi


A volt férjemmel nagyon sok lezáratlan problémám van, amitõl nagyon ideges vagyok, és jó ideje nem alszom. Bevettem a 351-es Matrix Drops -ot és nyugodtabbnak érzem magam, ismét tudok aludni, tisztábban gondolkodni, higgadtabban tárgyalni.
F. Mária


Egy hölgy a Matrix Drops -ok bevétele után észrevette, hogy felerõsödtek nála a negatív tulajdonságai, mindenkivel elkezdett veszekedni. Így ismerte fel magában saját árnyoldalát. Egy pár nap múlva úgy érezte mintha elhagyta volna az összes zsémbes tulajdonságát, megnyugodott és elmondta, soha többé nem akar a régi énje lenni.
B. Tünde


Egy kilenc éves kislánynak tanulási problémái voltak. Tompaságot, olvasási problémákat és koncentrációs zavarokat mutatott ki a Matrix Drops Computerem. A 6-os 46-os Matrix Dropsok bevétele után a kislány anyukája elmondta, a gyermeke azóta tanul, egyedül írja meg a leckéjét és nagyobb kedvvel jár iskolába, mint azelõtt. Érezhetõen komoly változást tapasztaltak.
C. László


Egy hölgyet megmértem a Matrix Drops Computerrel, ami kimutatta, hogy családi problémái vannak. A hölgy elmondta kisebbik lányával fél óránál többet nem tudnak beszélgetni, mert állandóan veszekedésbe torkollik a párbeszéd. Pár napra a saját zodiákus jegyének megfelelõ Matrix Drops - ának bevétele után a hölgy elmondta, eljött a lánya és úgy beszélgettek, mint még azelõtt soha. Azóta béke van a családban.
S. Judit


A szüleimtõl precíz, rendszeretõ nevelést kaptam. A mérnökként is nagyon fontos a pontos munka. A párom egy lazább, mûvészibb beállítottságú ember, aki mindig szanaszét hagyta a dolgait. Úgy gondoltam, majd én rendre tanítom, ezért minden kis dolgot szóvá tettem. Ezen persze mindig idegeskedtem. A Matrix Drops-ok hatására észrevettem, hogy sokkal lazábban kezelem a dolgokat, a semmiségekbõl nem csinálok ügyet. Észrevette kedvesem is, hogy nem szólok minden apróságért, így a kapcsolatunk sokkal kiegyensúlyozottabb lett.
Sz. Szilvia

 

Forrás: http://www.matrixdrops.com/hirek-matrix-drops/lelek-szkenner-matrix-drops-computer

 

 

SZÉP Kártya elfogadóhely
Bankkártya elfogadóhely