Információs zavaraink

Fizikai testünk működését biokémiai folyamataink irányítják, mondja a tudomány, de vajon mi irányítja biokémiai folyamatainkat?

Einstein 1916-ban publikált relativitás elméletével igen csak meglepte a tudományos világot:

Ez az elmélet minden megfigyelőt egyenértékűnek tekint, nem csak azokat, akik egyenletes sebességgel mozognak. Az általános relativitás érvényes azokra is, akik egymáshoz képest gyorsulva mozognak. Ebben az elméletben a gravitáció nem egy erő többé (amilyen Newton gravitációelméletében volt), hanem a tér-idő görbületének következménye. Az általános relativitáselmélet egy geometriai elmélet, mely szerint a tömeg és az energia (pontosabban az energia-impulzus tenzor) „meggörbíti” a téridőt, és a görbület hatással van a szabad részecskék mozgására, sőt még a fényére is. Az elmélet felhasználható a Világegyetem fejlődésével kapcsolatos modellek felállítására, és így a kozmológia alapvető eszköze. Ez az elmélet jelenti az alapját a kozmológia standard modelljének, és ez ad eszközt ahhoz, hogy megértsük a Világegyetem tulajdonságait, azokat a tulajdonságokat, amelyeket csak jóval Einstein halála után fedeztek fel.

E = m * c2

(E: energia, m: tömeg, c: fénysebesség)

Azaz, ha a tömeget felgyorsítjuk a fénysebesség négyzetére, energiává alakul. Ez az összefüggés az univerzumban található fekete - fehér lyukakra, vagyis az anyag létrejöttére is magyarázatot ad.

Fizikai testünktől energia testünk felé haladva egyre finomabb rezgéstartományba érkezünk. Mikor rezgésről beszélünk, egyfajta Hertz jellegű rezgésre asszociálunk, melynek mérhető a hullámhossza, ampitúdója, frekvenciája.

Mi irányíthatja energetiai folyamatainkat?

 

Információs mezőink, struktúráink, de egyszerűen fogalmazva: az információ

Példa:

Egy rádióadás fogásához szükségünk van egy készülékre, és általa egy adott frekvenciára (rezgésre, energiamintára) való ráhangolódásra. Ezáltal válik foghatóvá az adás, ezáltal jut el hozzánk az információ. Mi történik, ha más csatornára (frekvenciára) hangolom a készüléket? Más információs tartalmat tudok kicsatolni.

A fenti példából is érzékelhető, hogy az energia nem ugyanaz mint az információ. Valójában az információ hordozóközege, úgyis mondhatjuk, az információ az energián mint rezgésen közvetítődik.

Az információ (nevezhetjük Istennek, Tudatnak, Mindenségnek, Univerzumnak) testet ölt, az energián keresztül lelassulva anyagként nyilvánul meg, kialakítva a maga világát (gondoljunk csak egy atomra, arányaiban tekintve milyen parányi az anyag és ehhez képest mekkora tér taláható benne, akár egy galaxisban).

Az Univerzális Embermodell elnevezés az embert alkotó 7 finomtest mezőt jelenti, mint fizikai, energia, érzelmi, gondolati, kapcsolati, lélke és szellem testek.

Az információ az anyagi világban elemek formájában, illetve azok vegyületeiként nyilvánul meg. Ez az emberi testet alkotó 108 természetes elem, melyet a Mengyelejev féle periódusos táblázat foglal többdimenziós rendszerbe, többdimenziós mátrixba. A 108 -s számmal több helyen találkozhatunk a mitológiában, régi kultúrákban és vallásokban, pl. buddhizmus.

Finom testeinkben fellépő zavarok és örvények estén idővel ezek levetülnek, manifesztálódnak fizikai testükön is. Úgy is kifejezhető, hogy információs zavaraink idővel összezavarják a fizikai testünket alkotó 108 elem arányát, ezáltal különféle elváltozásokat jelenítve meg testünkön.

Egy radiesztéta a pálca/inga használata közben valójában információs tartalmakra hangolódik, miközben egy pillanatra tökéletes csendet teremt magában, és ekkor egy láthatatlan erő (valójában körülöttünk folyamatosan örvénylő információs mezőnk) valamilyen irányba megmozdítja a pálcát/ingát. Ezáltal tudatszintünktől függően, univerzális kérdésekre kaphatunk válasz. A tévhitekkel ellenkezőleg erre minden olyan ember képes, aki kellő kitartással és szorgalommal gyakorol, hiszen minden ember rendelkezik fizikai testtel, azaz rendelkezik információs mezővel is.

Kezeléseink során radiesztéziás méréseket alkalmazunk, ezzel valamennyi finom testünk mérhetővé válik. A Mátrix Drops Computer információs minták alapjánhasonlítja össze a mért egyént a memóriájában tárolt milliónyi mintával, így %-os értékben meghatározva az egyezést. Minél inkább egyezik az egyén egy információs mintával, annál inkább szükséges számára az a korrigáláshoz.

Mátrix Drops Protkoll rendszerünk nagyszerűsége és fontossága abban rejlik, hogy a változtatásra bírja a hozzánk fordulókat. Nézzünk csak körül a világban, minden változik. A természetben mindig folyamatos a változás, körforgás figyelhető meg, nem létezik állandóság.

Ha munkára/jövedelemre van szükségünk, ne "állást" keressünk! Tűzzünk ki célt, mely minket, ezáltal másokat is megemel, tegyünk meg érte mindent, ezt követően az univerzum a "támogatónkká" válik, teremtő erőnk megnő és életünk anyagi szinten is jobbra fordul.

Számos könyv, film, alkotás jelent meg már a vonzás törvényének témájában sok-sok igazaságtartalommal. Ugyanakkor alig találunk bennük felszólítást a negatív/sötét felismerésére és kizárására. Szinte mindenki a  "pozitív gondolkodásra" szólít, ezzel sokszor fálylat helyezve a sötét erejére. A sötét/negatív programok leállítása nélkül lehetetlen a valódi gyógyulás bármilyen formája. Tüneteket eltüntetni természetesen biokémiai folyamatainkat befolyásolva is lehetséges. Legyőzni pedig egy módon tudjuk sötét programjainkat, ha szembenézünk velük.

Mátrix Drops Protokoll: 

- Földsugárzások kikerülése

- Táplálkozás 

- Gerinc egészséges állapota

- Elektroszmog védelem

- Minden izületet átmozgató testmozgás

 

 

SZÉP Kártya elfogadóhely
Bankkártya elfogadóhely